Til etterretningstjenesten innkom det rapporter og meldinger via post, telegrammer og telefon; fra observante reisende, konduktører, landhandlere og endatil gutter på sykkel. Uverifiserte opplysninger gikk ut på at alle hester i Charlottenberg var avsatt til å kjøre kanoner, at to regimenter eller 800 mann var ventet dit. Ved Eda var det påtruffet en bataljon; enkelte steder var det anlagt skansegraver. Det ryktes om svenske spioner.

Interessant er rapporten til oberst Strugstad fra politibetjent Peter E. Dahl, om en reise han foretok i Värmland i tiden 28. august til 1. september for å kartlegge troppesammentrekninger. Avslutningsvis gir han til kjenne i en beklagende tone at det var umulig for ham å få undersøkt så nøye som ønskelig, "da jeg omtrent på alle steder, hvor de skjønte jeg var nordmand, så på mig med skjæve øine og mistenkeliggjorde mig"..