Med militær orden ble rapporter og forskjellige skriv som angikk den militære etterretningen, etter at de var blitt journalført, registrert i en egen fortegnelse – med til sammen 81 innførsler.

De tre siste innkomne rapportene i denne er datert henholdsvis 2., 5. og 7. oktober!.