Rapportene som strømmet inn utover høsten befestet den spente situasjonen.

Én telefonanmeldelse gjaldt eskaleringen av en militær velocipedavdeling i Charlottenberg; en annen beskrev et nesten-møte med det som kunne være en bevæpnet svensk offiser og en menig..