Willie August Kesting

Willie August Kesting - dømt til døden 1946

Nils Peter Bernhard Hjelmberg

Nils Peter Bernhard Hjelmberg - dømt til døden 1946

I rettsoppgjøret ble om lag 90.000 personer etterforsket for sin virksomhet under krigen. Av disse fikk 45.000 personer fengsel eller bot.

60 tyskere ble fengslet. 25 nordmenn og 12 tyskere ble henrettet. Frontkjempere, hirdmedlemmer og politisk aktive i Nasjonal Samling fikk fengselsstraffer. Halvparten av de 45.000 som var innmeldt i NS fikk bot og/eller mistet sine statsborgerlige rettigheter i 10 år.

3.300 personer ble dømt for økonomisk landssvik, av disse fikk 800 fengselsstraff.


Dommene for fire personer som på forskjellig vis hjalp tyskerne, er skrevet av og finnes på neste side. Vi gjør oppmerksom på at det til tider kan være sterk lesing. Dommene gjelder for:


  • Nils Peter Bernhard Hjelmberg dømt til døden for tortur under avhør, 1946
  • Willie August Kesting dømt til døden for tortur og drap under avhør, 1946
  • NN dømt til 5 års straffearbeid for landssvik (frontkjemper), 1946
  • NN dømt til 8 måneder fengsel for landsvik (aktiv i Kvinnehirden under hele okkupasjonen), 1945
Kvinner i arrest i Bergen etter 1945

Arresterte kvinner i Bergen etter frigjøringen i 1945. Foto: Statsarkivet i Bergen.