Kunngjøring

Fienden har kapitulert.

Nordmenn skal atter styre i landet etter norsk lov og gjenreise det fri folkestyre.

Kongen og regjeringen har pålagt undertegnede menn midlertidig å utøve den øverste sivile, politimessige og militære myndighet inntil ordinære myndigheter kan tre i funksjon. Vi har i dag begynt vårt arbeid.

  1. Alle landssvikere i statens og kommunens tjeneste blir fjernet fra sine stillinger.
  2. Væpnede nasister blir avvæpnet av norske heimestyrker.
  3. Krigsforbrytere, angivere og aktive medlemmer av NS blir fengslet. Alle landssvikere skal få sin strenge og velfortjente straff.
  4. Norske heimestyrker, og inntil videre rikspolitiet, har til kjennetegn brunt armbind med norsk flagg.

De midlertidige myndigheter trenger hjelp og støtte av hver norskmann og kvinne for å løse de store og vanskelige oppgaver som foreligger. Alle må rette seg nøye etter de kunngjøringer og bestemmelser

Landsmenn!

Det er tvingende nødvendig å opprettholde ro og orden.

Ingen må ta seg selv til rette. Selvtekt og lynchjustis er mot loven. Den som bryter loven er selv straffskyldig.

Våpenstillstanden må respekteres. Befolkningen skal holde seg på avstand fra tyske soldater.

Militære anlegg, leire, depoter m.v. som tyskerne har forlatt, er statens eiendom. Det er straffbart å fjerne eller skade redskap, inventar o.l.

Alle skal fortsette sitt arbeid så sant det er mulig. Dette gjelder inntil videre også dem som arbeider på anlegg som har vært drevet av de tyske myndigheter.

Parolen er: SAMHOLD - DISIPLIN - NØYSOMHET.

Opptre som det sømmer seg borgere i et rettssamfunn. La oss vise i gjerning at vi er friheten verdig.

Bergen 9/5 - 1945.

G. LINDEBRÆKKE
Fylkesmann

REIDAR SKAU
Midlertidig sjef for rikspolitiet i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

BJ. SÆVERUD
Midlertidig sjef for heimestyrkene i Bergen og Omland.

Fylkesmannen har pålagt følgende menn midlertidig å tjenstgjøre som:
Ordfører i Bergen:
Rektor Asbj. Stensaker.

Politimester i Bergen:
H.R. Advokat Reidar Skau.

Politimester i Hordaland:
J. Cappelen Dahl..