"De ødeleggelser landet har vært utsatt for under okkupasjonstiden har ikke minst gått ut over skogen. …Det er jo nemlig utvilsomt så at det her gjelder en av de aller viktigste saker for fylket og dets befolkning." Skriver fylkesmannen i Troms og fylkestinget vedtok enstemmig 27. juni 1946 å henstille til skogmyndighetene om at det ved alle skoler skulle innføres to obligatoriske skogplantingsdager hvert skoleår. Selv skulle fylkestinget trykke en brosjyre med veiledning til lærere og søke landbruksdepartementet om midler til vandrelærer ved i skogbruk..