Øst-Finnmark ble befridd senhøsten 1944, over ett halvt år før frigjøringsdagen. Russiske styrker nådde Bjørnevatn 25 oktober 1944 og sammen med de som hadde motsatt seg evakuering møtte de et nedbrent Finnmark. Våren 1945 var man derfor fullt opptatt med å forberede gjenreisningen av landsdelen.

"Holde det gående" var den viktigste oppgaven for befolkningen i Finnmark vinteren 1944/1945, uttalte presseattaché Schive, Stockholm, til avisen NorgesNytt i desember 1944 etter besøk Øst-Finnmark november 1944. Schive besøkte Kirkenes og Vadsø sammen med justisminister Wold (regjeringen i London) november 1944.

NorgesNytt ble utgitt i Stockholm under 2. verdenskrig. En informasjonsavis for norske flyktninger, og for Norges sak i Sverige. Avisen nådde et opplag på 40000. I privatarkivet etter Birger Bergersen på Statsarkivet i Tromsø finnes enkelte nummer fra 1944.