Tre protokoller og et kortregister

Fratatte eiendeler

Fratatte eiendeler

Kartotekkort over fangene

Kartotekkort over fangene

Den første protokollen, merket "Navneliste – Fangeleiren - Tromsdalen" gir oss navn, fødselsår og bosted på fangene i leiren. Protokollen er fra tidsrommet 1941-1945, og dermed påbegynt i Sydspissen leir. Tromsdalen fangeleir ble i stor grad brukt som gjennomgangsleir for fanger fra distriktet Lofoten-Kirkenes som skulle til Grini eller Tyskland. I protokollen finnes fanger på Krøkebærsletta med registrert bosted helt sør til Kristiansand. Fanger med kortere soningstid enn ett år ble vanligvis ikke sendt sørover.

Den andre protokollen er fra perioden 1943 til 1945, og gir oss en oversikt over hvordan fangene fysisk var plassert i sine "Kabine". Den inneholder et alfabetisk register, og ble ført med blyant slik at den hele tiden kunne oppdateres etter hvert som det var utskiftninger i belegget.

Den tredje protokollen har påskriften "Verzeichnis über abgenommene Gegenstände", og gir en oversikt over eiendeler som ble fratatt fangene ved innsettelse, og gitt tibake ved løslatelse. Den er ført på tysk, påbegynt 19. februar 1944, og var i bruk helt fram til krigens siste dager. Fangene signerte både ved inn- og utlevering av personlige eiendeler. Det ble også ført et kortregister til protokollen slik at man effektivt kunne finne fram til den enkelte fanges løpenummer og fangenummer via etternavn..