Frigjøringen i Troms og Finnmark

Tårnet internat i Jarfjord

Tårnet internat i Jarfjord

Øst-Finnmark ble frigjort allerede høsten 1944, da russiske soldater ankom Bjørnevatn 25. oktober 1944. I resten av Troms og Finnmark kom frigjøringen først 8. mai 1945. Den norske regjering i London etablerte allerede i november 1944 kontakt med sivile myndigheter i Øst-Finnmark. I følge fylkesmann Peder Holt hadde det vært uten problemer å samarbeide med de russiske soldatene.


Gjenreisning Nord-Troms og Finnmark

Resten av Finnmark og Troms opplevde dramatiske hendelser de siste krigsmånedene. Evakuering og nedbrenning av Finnmark og bombing av mange steder under krigen førte til at landsdelen måtte bygges opp igjen. Selve gjenreisningen tok mange år. Mange midlertidige løsninger ble permanente. I de aller fleste arkivene vi har vil man finne dokumentasjon på ulike sider av gjenreisningen og hvordan den påvirket befolkningen i Troms og Finnnmark.


Fangeleirene

I forbindelse med frigjøringen måtte norske myndigheter håndtere krigsfangene i fangeleirene i Nord-Norge. Vi har arkivmateriale fra fangeleiren på Krøkebærsletta i Tromsdalen.
.