Stormheimen. Skarmok i Ulfsfjorden 01.05.1915.
Foto: Statsgeolog, fil.dr. V. Tanner, Helsingfors,
kommisjonens leder.
Arkivreferanse: NBR0214_00131.