Stormheimen. Sjursnes vid Sørfjorden 01.05.1915.
Foto: V. Tanner.
Arkivreferanse: NBR0214_00184.