Rokkomborre. Två fjäll på ostsidan af Vaggadak med påfallande
stor skillnad i barmarksprocenten sedda från öfre delen af
Vaggadak 25.05.1914." Foto: Konrad Nielsen.
Arkivreferanse: NBR0214_00172.