Rengärde i Jørenskaret 12.09.1914.
Foto: Fil.dr. B. Poppius ved Helsingfors
Universitets Zoologiska Museum.
Arkivreferanse: NBR0214_00108..