Njallevarre. Kjosbotn och Lyngseidet (i bakgrunden Nordneset)
13.05.1914. Foto: Fil. dr. Gunnar Ekman, docent ved Helsingfors
Universitet, kommisjonens sekretær.
Arkivreferanse: NBR0214_00177..