Lago. Kornskörd på Edvard Hansens inmark (Ytre Thomasjord). Flyttningsväg.
Foto: Jägmästaren i Tärendö revir Eric von Sydow.
Arkivreferanse: NBR0214_00127.