"Lago. Renvaktare i Rievsatvagge 29.08.1915."
Foto: Fil.dr. J. E. Rosberg,
professor ved Helsingfors Universitet.
Arkivreferanse: NBR0214_00047..