Reichskommissar Terboven utdeler medaljer til medarbeidere i
Reichskommissariatet 2. feb. 1942" (NTB).
Arkivreferanse: RAFA3309_37_1..