Quisling besøkte de tyske Propaganda-Kompaniers store utstilling
Kriger og korrespondent i Nasjonalgalleriet i Oslo 15. august
1944. Utstillingen handlet om tyske krigsreportere. Bildet er fra
utstillingsrommet for hærens filmreporter.
Arkivreferanse: RAFA3309_34_1

Original billedtekst: "Ministerpräsident Vidkun Quisling besuchte die grosse Ausstellung "PK - Kämpfer und Künder" in der National-Galerie in Oslo, die wegen des starken Besuches bis einschl. 22.8 verlängert wurde. Im Ausstellungsraum der Filmberichter des Heeres."

Utstillingen er omtalt i Fritt Folk 1. august 1944: "De moderne tyske Kriegsberichter sitter ikke, som krigskorrespondentene under forrige verdenskrig, i et eller annet hovedkvarter, godt beskyttet langt bak linjene og lar seg fortelle hva som foregår ved fronten. Nei, de må nok pent trekke i uniform og underkaste seg den samme utdannelse som de øvrige soldater og delta i kampene, kort sagt sette livet inn med våpen i hånd. Bare det man selv har opplevd kan man gi en sannferdig fremstilling av. Vi kan således stole på de tyske Kriegsberichtere, fordi vi vet at det de skriver om det har de sett med sine egne øyne. Det er ikke bare journalister som kan bli Kriegsberichtere, men tegnere, malere, fotografer og filmreportere. For å gi publikum et innblikk i hva disse forskjellige Kriegsberichtere har prestert og presterer i denne krigen, arrangerer de tyske Propaganda-Kompanier (PK) en omfattende utstilling... under mottoet Kämpfer und Künder. Kriegsberichtere fra Hæren, Luftvåpnet, Marinen og Waffen-SS har her laget en imponerende utstilling som det er litt av en opplevelse å se... . ".