Reichskommissariat var tyskernes sivile forvaltningsorgan i Norge under 2. verdenskrig. Reichskommissar Josef Terboven var den øverste leder av den tyske sivile administrasjonen her 1940-45. På det meste, omkring årsskiftet 1942-43, hadde Reichskommissariat et personale på ca. 700, de fleste tyskere.

Dette fotoarkivet er det tidligere Bildarchiv hos Reichskommissariat für die besetzten norwegischen Gebiete. En av fire avdelinger arbeidet med folkeopplysning og propaganda. Den tyske propagandaen ble drevet med moderne hjelpemidler, og det er bevart mer enn 30 000 fotografier (positiver). Flere eksemplar av samme motiv forekommer ofte. I mange tilfelle er de originale billedtekstene på plass. Bildene gjelder både Norge og tyske felttog og fronter i andre land. Reiser og arrangementer som okkupasjonsmaktens ledere og tyske offiserer deltok i, og utstillinger m.m. som tyskerne eller Nasjonal Samling sto bak, er behørig dokumentert. Næringsliv og kultur  er også representert, mens krigens grusomheter har fått liten oppmerksomhet.
.