"Parti av Christiania." Utsikt fra Ekebergveien over Gamlebyen til
Bygdøy, Akershus, Slottet, Vår Frelsers Kirke, Trefoldighetskirken og
St. Olavs Kirke. Foto: Cand. pharm. M. Selmer.
Arkivreferanse: PA17U1_11..