"Gamle Agers Kirke". Aker kirke etter restaureringen, sett fra sør.
Foto: Petersen. Jfr. Illustreret Nyhedsblad 1861 s. 110.
Arkivreferanse: PA17U1_6..