Domkirken i Trondheim. Foto Mathias Hansen. Omtrent samme
motiv er gjengitt i Illustreret Nyhedsblad nr. 9, 1857:
Trondhjems Domkirke. Efter Photographie af M. Hansen.
Arkivreferanse: PA17U1_5..