Domkirken i Trondheim. Foto Mathias Hansen.
Illustreret Nyhedsblad Nr. 3 1857 s. 14-15.
Arkivreferanse: PA17U1_4

Original billedtekst: Billeder fra Kronprindsens Reise. Den sydøstligste Deel af Trondhjems Domkirke (Høichoret med Erkebiskopsdøren). Efter Photographi af M. Hansen."Uagtet der gives flere detaillerede Afbildninger af Trondhjems Domkirke ...troe vi dog det vil have sin Interesse at faae nogle Detailtegninger efter de af Hr. M.Hansen tagne Photographier, da den slags gjengivelse naturligviis maa tillægges større Paalitelighed end enhver anden.".