Oppvaskutstilling arrangert av Folkehelseforeningen og
Østkantutstillingen 1931.
Arkivreferanse: PA680_1_3.
"En skyllekurv av rustfri metalltråd som passer i en opvaskbalje, dertil et lokk som også svarer til baljen - det er hele historien. Med disse par redskaper kan både lægens og husmorens fordringer til en virkelig hygienisk opvask lettvint tilfredsstilles, nemlig ved skylling i kokhett vand efter såpevasken og - i sykdomstilfelle, ved kokning av opvasken"..