Nanna Broch (1879-1971) arbeidet som boligkontrollør i Oslo helseråd fra 1919-1945. Hun var sterkt opptatt av bolignøden for arbeiderbefolkningen i Oslo med trangboddhet og dårlige boliger. ”Vi gir oss ikke før alle kjellere er stengt, og alle bakgårder er jevnet med jorden, før alle gamle råtne rønner, og alle små, elendige bordhytter er revet, før alle barn vokser op i gode hjem.” Ett eksempel er 2 voksne og 6 barn som bor på ett rom på mindre enn 12 kvadratmeter i et uthus. ”All den sykdom som nødvendigvis må spire frem og utfolde seg i så usle boliger. Utallige er de som kan fremvise legeattest på at de må få komme til bedre boligforhold, hvis de ikke skal gå til grunne, men det nytter ikke. Hus er ikke å oppdrive.”

Nanna Broch skapte og var den drivende kraft i Østkantutstillingen (1928-1956), hun arrangerte 90 ulike utstillinger og holdt kurs og foredrag om sosiale og politiske spørsmål. Noen av foredragene var med lysbilder.  Østkantutstillingens hus rommet en to-værelses leilighet som i skiftende utstillinger ble møblert for forskjellige familietyper.

Ved siden av boligsaken arbeidet Nanna Broch for funksjonell hjemmeinnredning. ”Efter hele sin natur passer brukskunstbevegelsen inn i arbeiderbevegelsen. … Den vil de gode og vakre hjem for alle.”

Fotografiene som arkivet forøvrig forteller om elendigheten og dokumenterer det folkeopplysningsarbeidet som Nanna Broch drev. Noen av bildene har Nanna Broch tatt selv, men flere fotografer er representert.

Se Riksarkivet, månedens dokument for mars 2003.

Noen av sitatene er hentet fra: Nanna Broch – For boligsak og hjemmets trivsel, Oslo 1959.
Også Norsk Folkemuseum og Oslo Bymuseum har fotografier etter Nanna Broch.
.