Forening for Reiselivet i Norge ble stiftet i 1903 og allerede årsmeldingen for 1904 forteller: ”Fotografier er sendt til udenlandske illustrerede Aviser, ligesom Clicheer har været udlaant til Illustration af Artikler om Norge.” Fra starten av utga foreningen illustrerte brosjyrer, og hele tida fram til nedleggingen i 1984 arbeidet Landslaget med å distribuere bilder til artikler, publikasjoner og foredrag om Norge. Fotografiene ble kjøpt inn eller anskaffet ved at foreningen sendte en fotograf på ekspedisjon til ulike deler av landet. Johan Berge gjorde flere slike turer.

Billedmaterialet måtte stadig fornyes, og i arkivet er det  stort sett bilder fra tida etter 1950. Norgesreklamebildene er først og fremst fotografier av severdigheter og aktivitetsmuligheter i tilknytning til norsk natur. ”En vesentlig bestandel av det norske reiselivsproduktet utgjøres av den norske natur…” (årsberetningen 1978). Men billedarkivet  forteller selvfølgelig også om viktige kulturminner og attraktive lokaliteter. Noen stemningsbilder er også med.

Arkivet etter Landslaget for reiselivet i Norge ble gitt som gave til Riksarkivet midt på 1990-tallet. Hverken fotosamlingen  på mer enn 2000 bilder eller det administrative arkivet er komplett, men sentrale protokollserier er bevart for hele perioden.
.