Postkort som viser "Heggen Prestegaard, Modum".
Arkivreferanse: S1013_321_1.

Postkortet ble sendt til departementet med brev av 4. november 1929 hvor den ennå ikke tiltrådte sogneprest P. Bjerkeseth gjør rede for nødvendige forandringer og utbedringer på prestegården. Det presiseres at bildet ikke er nytt. Tilstanden er altså blitt verre enn bildet viser. Det skal først og fremst belyse hvordan hovedbygningen og den gamle borgstuen ligger i forhold til hverandre. Forpakterbolig trenges, men borgstuen er ikke tjenlig. I tillegg til at "baade tak og grunnmur er forfaldent" og bordkledningen "pil raatten", ligger borgstuen altfor tett inn til hovedbygningen, og den skygger for solen..