Heggen Prestegård, Modum.
Vognskjulet slik det så ut da departementet fant istandsetting
nødvendig. Bak forpakterboligen i bakgrunnen ses tårnet av Heggen
kirke. At vognskjulet lå "like i ferdselen til kirken" ble også brukt
som argument fra prestens side for at vognskjulet måtte vedlikeholdes
eller helst erstattes av nybygg. Foto-Salongen O.Kr. Solberg -
Strandgaten - Åmot -Modum (juli 1948).
Arkivreferanse: S1013_321_5..