Heggen Prestegård, Modum.
" Bak vognskjulet ses forpakterboligen, den gamle borgstuen som
ble flyttet til ny tomt på prestegårdstunet og satt i stand
i begynnelsen av 1930-årene.
Foto-Salongen O.Kr. Solberg - Strandgaten - Åmot
- Modum (juli 1948)."
Arkivreferanse: S1013_321_4..