Nordland: "Skjerstad. Tekking med never og torv, Misvær."
Foto: Halvor Vreim 1937.
Arkivreferanse: PA424B29_597..