Instituttet ble opprettet av Det vitenskapelige forskningsfonds humanistiske avdeling. I statuttene fra 1922 står det bl.a. at ”Instituttet for sammenlignende kulturforskning… skal være et fritt selvstendig vitenskapelig institutt med formål å fremme forskningsarbeidet innenfor de områder som er betegnet ved dets navn”. Instituttet har arbeidet med utforskning av arktiske kulturer, særlig samene, sammenlignende folkeminneforskning, studiet av kaukasiske og iranske språk og folkevandringstiden.

I 1928 tok instituttet opp studiet av det norske bondesamfunnets utviklingsformer. Dette ble utgangspunktet for tre store undersøkelser: "Setrar og seterbruk i Noreg” (1928-1939), ”Gardssamfunn og grannesamfunn i Noreg”(1943-1975) og ”Gamal gardsskipnad i Noreg”(1947-1962). Instituttet arrangerte forelesningsrekker og drev en betydelig publikasjonsvirksomhet.

Arkivet etter Bondesamfunnsavdelingen ble vedtatt overlatt til Riksarkivet i 1975, og mer kom inn på slutten av 1990-tallet da virksomheten var avsluttet.

Fra seterbruksundersøkelsen omfatter arkivet bl.a. en fotosamling. Store deler av landet er representert. De aller fleste bildene er tatt av arkitekt Halvor Vreim i slutten av 1930-åra og i begynnelsen av 1940-åra. Han var sakkyndig medarbeider for byggeskikken, og bildene var bl.a. beregnet til  illustrasjonsmateriale. Noen av bildene er gjengitt i Lars Reinton: Sæterbruket i Norge
.