"Stengning av kjeilen, Kya, Sør Trondhjems amt."
Arkivreferanse: S1604Ua27_15..