Molo-arbeide Vardø høsten 1884.
Foto: Jørgen Wickstrøm.
Arkivreferanse: S1604Ud17. 

I brev til Havnedirektøren i Kristiania forteller H.B. Olsen, leder ved Statens havnevæsens arbeid Vardø, om fotograferingen.
Vardø 15. september 1884: Jeg har nu faaet Anlægget fotograferet paa 13 forskjellige Plader ved Photograf Wickstrøm fra Tromsø. Hvis han bliver heldig med udførelsen af Billederne, vil de blive smukke. Jeg haaber at Hr. direktøren vil opgive, hvormange Stykker af hver Plade jeg skal sende til Kontoret.
Vardø 2. oktober 1884: I dag fik jeg tilsendt 78 Stkr. Fotografier fra Tromsø. Jeg skal med næste Dampskib, eller med "Nikolai" sende Hr. Direktøren 13 Stkr. Fotografen har været heldig med Udførelsen af Billederne, alle er smukke og indholdsrige med Undtagelse af 2 Stkr. fra Platformen ude paa Moloen. De ere i og for sig gode nok, men fremvise nesten ikke andet end bare Cement, Sten og Sand. Da Fotografen har været uforskammet nok til at forlange 4,20 pr.Stk. har jeg foreløpig protesteret mod at udbetale ham Beløbet; jeg har foreslaaet ham Kr. 3,20, hvilken Pris han vel ogsaa vedtage. Det lader sig desværre ikke gjøre, at faa Moloen fotograferet i fuld færdig Stand iaar, da Fotografen strøg herfra med forrige Dampskib til Tromsø.
Vardø 3. november 1884: Med denne Post sender jeg det 2det Sæt Fotografier, som Hr. Direktøren begjærede. Udgifterne til Fotograferingen der i alt beløb sig til Kr. 249,60, har jeg ladet udbetale af indkomne Beløb for tomme Cementtønder. Jeg har været saa fri, at tage et Sæt selv og foræret Eide et Sæt. Jeg har altsaa tilbage 2 Sæt, som jeg fortiden ikke ved hvad jeg skal gjøre med..