Ekskavator nr. 1 før ombyggingen, Skudesnes, Stavanger amt." "Drague."
Arkivreferanse: S1604Ud39_42..