1889:
Portrett og grupper, Atelier-eksteriør. Visittkortformat. Nokre ganske få i kabinettformat. Lys brun kartong. Trykt fotografreferanse ”R. Pedersen, Stavanger” fremst på nokre ganske få. Nokre få har og svart, blank kartong utan fotografreferanse.

1898 eller 1899:
Portrett og grupper, atelier-eksteriør. Visittkortformat. Kvit kartong, nokre med svart bakside. To smale gullstriper rundt fotografiet. Ingen fotografreferanse.

1890-åra og framover:
Kombinerte gards- og familiebilete, eksteriør. Kabinettformat. Kleba på lys brun kartong. Nokre ganske få frå 1890-åra. Dei fleste frå etter 1905. Nokre ganske få har gummistempel eller blindstempel, med ”R. P. Thu, Stavanger” fremst på kartongen.

1890-åra og framover:
Stereobilete i nummererte seriar. Topografiske motiv frå Levanger i nord til Arendal i sør. Marknaden var truleg både Norge og immigrantmiljø i USA. Nedst på dei fleste bileta har Thu skrive for hand stad- og negativreferanse. Ein (eller fleire seriar?) har trykt fotografopplysning på baksida av kartongen: ”R. P. Thu, Stavanger”.

1890-åra og framover:
Skuleklassebilete. Det til no eldste, kjende biletet er frå Rennesøy og viser elevane ved Heggland skule i 1897. Kabinettfomat, men større format etter 1910. Lys brun kartong. På skulebileta etter ca. 1912 skreiv han ofte årstalet og namnet på skulen for hand nedst på biletet, på same måte som referansane på stereobileta.

Ca. 1900-1938:
Atelierbilete frå heimeatelier i Stavanger og frå atelier i Skudeneshavn i åra 1926-1938. Tidstypiske kartongtypar og format.

Ca. 1910-1918:
Familie-bestestovebilete, interiør. Kabinettformat. Kleba på lys brun kartong. Nokre ganske få har blindstempel fremst på kartongen.

Ca. 1908 og framover:
Postkort, lystrykk. Nokre kolorerte. Dei fleste av bygdesentra. Produserte for sal i lokale butikkar. Fleire har trykt fotografreferanse.

Ca. 1920-1930:
Panoramafoto. Topografiske motiv. Særleg langs Vestlands- og Sørlandskysten i 1922 og 1923. Mange frå Karmøy der Thu budde fast frå 1926. Stavanger Sjøfartsmuseum har 50 negativ (format ca. 20 x 120 cm). Opplysningar om stad og fotograf skrive for hand i nedre biletkant.

Maidagane 1945 og truleg tidlegare:
Jakkemerke (”buttons”) og lommespeglar med fotografi, flag, riksvåpen eller portrett på jakkemerka og ulike motivtypar på speglane.

Litteratur:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer (Universitetsbiblioteket i Bergen 1980)
Norsk fotohistorisk årbok: Bildet lever (1980)
NMU-Fotosekretariatets database
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå (Hå kommune 1990)
Stavanger Aftenlad, 30. des. 2000: Med Amerikakufferten full av bilete?

Risa Lisabet; Rasmus Pedersen Thu, reisefotografen, friluftsfotografen og atelierfotografen:
Artikkel i tidsskriftet Svart-hvitt, kulturhistorisk fotografi, nr. 1-2 i 2001.

1889:
Portrett og grupper, Atelier-eksteriør. Visittkortformat. Nokre ganske få i kabinettformat. Lys brun kartong. Trykt fotografreferanse ”R. Pedersen, Stavanger” fremst på nokre ganske få. Nokre få har og svart, blank kartong utan fotografreferanse.

1898 eller 1899:
Portrett og grupper, atelier-eksteriør. Visittkortformat. Kvit kartong, nokre med svart bakside. To smale gullstriper rundt fotografiet. Ingen fotografreferanse.

1890-åra og framover:
Kombinerte gards- og familiebilete, eksteriør. Kabinettformat. Kleba på lys brun kartong. Nokre ganske få frå 1890-åra. Dei fleste frå etter 1905. Nokre ganske få har gummistempel eller blindstempel, med ”R. P. Thu, Stavanger” fremst på kartongen.

1890-åra og framover:
Stereobilete i nummererte seriar. Topografiske motiv frå Levanger i nord til Arendal i sør. Marknaden var truleg både Norge og immigrantmiljø i USA. Nedst på dei fleste bileta har Thu skrive for hand stad- og negativreferanse. Ein (eller fleire seriar?) har trykt fotografopplysning på baksida av kartongen: ”R. P. Thu, Stavanger”.

1890-åra og framover:
Skuleklassebilete. Det til no eldste, kjende biletet er frå Rennesøy og viser elevane ved Heggland skule i 1897. Kabinettfomat, men større format etter 1910. Lys brun kartong. På skulebileta etter ca. 1912 skreiv han ofte årstalet og namnet på skulen for hand nedst på biletet, på same måte som referansane på stereobileta.

Ca. 1900-1938:
Atelierbilete frå heimeatelier i Stavanger og frå atelier i Skudeneshavn i åra 1926-1938. Tidstypiske kartongtypar og format.

Ca. 1910-1918:
Familie-bestestovebilete, interiør. Kabinettformat. Kleba på lys brun kartong. Nokre ganske få har blindstempel fremst på kartongen.

Ca. 1908 og framover:
Postkort, lystrykk. Nokre kolorerte. Dei fleste av bygdesentra. Produserte for sal i lokale butikkar. Fleire har trykt fotografreferanse.

Ca. 1920-1930:
Panoramafoto. Topografiske motiv. Særleg langs Vestlands- og Sørlandskysten i 1922 og 1923. Mange frå Karmøy der Thu budde fast frå 1926. Stavanger Sjøfartsmuseum har 50 negativ (format ca. 20 x 120 cm). Opplysningar om stad og fotograf skrive for hand i nedre biletkant.

Maidagane 1945 og truleg tidlegare:
Jakkemerke (”buttons”) og lommespeglar med fotografi, flag, riksvåpen eller portrett på jakkemerka og ulike motivtypar på speglane.

Litteratur:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer (Universitetsbiblioteket i Bergen 1980)
Norsk fotohistorisk årbok: Bildet lever (1980)
NMU-Fotosekretariatets database
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå (Hå kommune 1990)
Stavanger Aftenlad, 30. des. 2000: Med Amerikakufferten full av bilete?

Risa Lisabet; Rasmus Pedersen Thu, reisefotografen, friluftsfotografen og atelierfotografen:
Artikkel i tidsskriftet Svart-hvitt, kulturhistorisk fotografi, nr. 1-2 i 2001..