Logo NKS

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) ble stiftet i 1896.Opprinnelig var formålet å skaffe sanitetsmateriale til bruk ved krig og ulykker, utdanne sykepleiere og bekjempe sykdommer som blant annet tuberkulose. NKS både har og har hatt en sterk forankring i lokalmiljøet med en rekke lokale foreninger, også i vårt distrikt.

I arkivet til Fiskum sogneprestekontor finnes det materiale fra Fiskum sanitetsforening. I august 1920 ble det avholdt basar og oversikt over trekningslisten med vinnere ble satt inn i avisen. Premiene var variert: hodepute, kasseroller, kurvstol, egghøne og mye mer.

Premieliste Fiskum sanitetsforening

Fiskum sokneprestekontor, Ya – Fiskum sanitetsforening 1920 – 1930, nr 4..