Utsnitt - ekskludering på grunn av regelbrudd

Gjerpen sokneprestkontor, Na – Måteholdsforeningens forhandlingsprotokoll 1841 – 1847.

Reglene måtte følges, og i 1842 ble Jacob Andersen Ramsaasen ekskludert fra foreningen fordi han på en forargelig måte gjentatte ganger hadde brutt lovene..