Holmestrand sangforening ble stiftet i 1846 ved lærer og kirkesanger Wilhelm Frost. Sangforeningens formål var å utvikle sangen etter kunstens regler og enhver som ville bli medlem forpliktet seg til å skaffe seg et eksemplar ”af de brugelige Sangøvelser og Koraler (korsanger)”.

Lover for Holmestrand sangforening 1

Holmestrand sangforening, Aa – Forhandlingsprotokoll 1850 – 1863..