”Holdens Forening mod Brændeviinsdrik” ble opprettet den 24. november 1844 med 19 medlemmer. Formålet var å bruke ethvert hensiktsmessig middel for å bidra til avskaffelsen av brennevin.

I lovene for foreningen kan man lese at medlemmene ikke skulle drikke ”noget som helst Slags Brændevin eller nogen af Brændevin tillavet Drik, (være sig Rom, Arak, Cognac, Kornbrændevin, Franskbrændevin, Genever, Aqvavit, Likør, Punsch, Grog, Toddy o.sv) med mindre det tiltrænges som Medicin i virkelige Sygdomstilfælde”. Etter et år hadde foreningen 29 medlemmer, alle menn. Rundt en tredjedel av foreningens medlemmer tilhørte den ”conditionerede Classe”, mens resten tilhørte bondeklassen.

Møteprotokollen for foreningen mot brennevinsdrikk var tidligere blitt brukt av måteholdsselskapet i området og møtereferat fra denne foreningen finnes bak i protokollen.

Utsnitt av lover for foreningen

Holla sokneprestkontor, Ya – Holdens Forening mod Brændeviinsdrik 1844 – 1866..