Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund (DNTU) ble stiftet i 1924. Denne plakaten fra forbundet ble konfiskert av politiet i Horten februar 1938 på grunn av ulovlig plakatoppslag på telefonstolper. Etterforskningen viste at det var ”De unges forbund” i Horten som hadde hengt opp plakatene, uten å vite at det var ulovlig å slå opp plakater.

Plakat totalavhold

Nord-Jarlsberg politikammer, Gea – Justis/straffesaker, eske 199 (1938)..