Rapporter

Mathildes rapport

Politirapport skrevet av Mathilde. (Statsarkivet i Kristiansand: Kristiansand politikammer, Justissak 63/1917, eske 614.)

I politiarkivet finnes mange rapporter og annet som Mathilde har skrevet i forbindelse med sakene hun hadde til behandling. Her er et eksempel fra 1917.Vielse

I 1917 ble Mathilde Henriksen gift med tidligere forretningsfører N. Heilmann Rasmussen fra Danmark. Fra da av brukte Mathilde Heilmann som etternavn. Før hun giftet seg, meldte hun seg ut av statskirken. I 1925 ble hun medlem av Adventistkirken i Kristiansand. Hun fikk ikke flere barn.Haraldstad fri

Allerede i 1919 søkte Haraldstad om å få tilbake sine statsborgerlige rettigheter. Det fikk han ved Kristiansand byfogds kjennelse i forhørsretten i september 1919. Fra november 1914 arbeidet Haraldstad flere år som ekspeditør, deretter kasserer og bokholder ved Dampbakeriet i Kristiansand. Fra alle hold fikk han gode vandelsattester etter soningen.Pensjonist

Som 65-åring oppnådde hun formelt aldersgrensen i juni 1931, men hun valgte å søke om å stå et år til. Til tross for motstand innen politiet, fikk hun støtte fra mange hold. Bystyret lot henne få stå i stillingen til 30. juni 1932. I praksis sluttet hun 25. juli 1932. Likevel hjalp hun politiet flere ganger seinere, bl.a. under andre verdenskrig da kjønnssykdommene tiltok kraftig hos sørlandsjenter som hadde kontakt med tyskere. Da var Mathilde langt over 70 år.

Etter at Mathilde gikk av, ble det kraftige diskusjoner om stillingen. F.eks. uttalte politimesteren i 1936 at den mannlige konstabelstyrken måtte økes kraftig før man kunne tillate seg å ha ”en politimessig luksusgjenstand som en kvinnelig politibetjent”.

Mathilde døde 19. januar 1944, altså 77 år gammel, og er gravlagt på Kristiansands kirkegård.
Det er ingen tvil om at hun var en sterk og moderne kvinne, dyktig og populær og med et uvanlig tydelig sosialt engasjement.

Kvinnenettverket ved Agder politidistrikt bærer navnet "Mathildes Etterfølgere".

Det er publisert flere omtaler av Mathilde i diverse aviser, blader og tidsskrifter gjennom årene. Bl.a. har Thor Andersen skrevet en artikkel i Politiforum 6/7-2000..