Søknad om kjøretillatelse fra J. K. Andersen

Søknad om kjøretillatelse fra J. K. Andersen

Inntil 1912 var det amtmannen på landet og politimesteren i byene som ga tillatelse til kjøring med motorsykkel og automobil. Søknaden fra sjåføren måtte vedlegges attest og fotografi ’in Duplo’. Fra og med 1912 ble det – ifølge motorvognloven – politiet som fikk ansvaret for å utferdige førerkort. Først i 1979 overtok de bilsakkyndige denne oppgaven..