I noen få tilfeller finner vi også innleverte eller inndratte førerkort med fotografier. Her er et utvalg av bilder i slike gamle førerkort fra vårt distrikt.

Førerkortregister og dokumenter i den forbindelse kan finnes i arkivene fra politi og vegvesen.

John Arne Kjell Holberg f. 04.10.1906 i Idd

John Arne Kjell Holberg f. 04.10.1906 i Idd

Thorvald Støen f. 03.05.1890

Thorvald Støen f. 03.05.1890

Sverre Roterud f. 11.06.1904 i Vestre Toten

Sverre Roterud f. 11.06.1904 i Vestre Toten

Oscar Eriksen f. 19.06.1875 i Modum

Oscar Eriksen f. 19.06.1875 i Modum.