Dato: 05.05.1849
Stempel: Moss
Farge: Blå
Betalt: Betalt
Merknad: NB, ny tidligst kjente til utlandet
Proveniens: Riksarkivet, Pa 234 Motzfeldtske familiaarkiv
Dato: [?]1849
Stempel: Luebeck
Merknad: Til Stettin


.