Dato: 12.02.1849
Stempel: Drøbak
Farge: Svart
Betalt: Betalt
Merknad: NB, ny tidligst kjente
Dato: 13.02.1849
Stempel: Christiania
Farge: blå
Merknad: Type IIIa, 4-4 bak
Dato: 16.02.1849
Stempel: Christiania
Farge: blå
Merknad: Type II


.