Liste over pengehjelp til dei fattige i Borgund prestegjeld 1800

 

Lista nedanfor er første sida i eitt av dei innsende rekneskapa me finn i arkivet til Overfattigkommisjonen for Bergen stift. I lista finn me blant andre "Blinde Amund Blomviig og hans kone ", "Niels Olsen Lorkenæss, fattig og helsløs " og "Eli Hansdatter, en gl. Enke paa Næsse som mistede alle sine Ledder ved Ildebrand natten til d. 26 Mai" . Til høgre vert det opplyst kor mykje stønad kvar einskild av desse fekk..