Liste over pengehjelp til dei fattige i Borgund prestegjeld 1800

 

Lista nedanfor er første sida i eitt av dei innsende rekneskapa me finn i arkivet til Overfattigkommisjonen for Bergen stift. I lista finn me blant andre "Blinde Amund Blomviig og hans kone", "Niels Olsen Lorkenæss, fattig og helsløs" og "Eli Hansdatter, en gl. Enke paa Næsse som mistede alle sine Ledder ved Ildebrand natten til d. 26 Mai". Til høgre vert det opplyst kor mykje stønad kvar einskild av desse fekk..