Utbruddet av første verdenskrig sett med norske diplomaters øyne.

28. juli 1914 erklærte Østerrike-Ungarn krig mot Serbia. Det som skulle bli første verdenskrig var i gang, og de påfølgende dagene ble alle de europeiske stormaktene involvert i konflikten.

Utviklingen interesserte naturligvis også den unge staten Norge. I dagene før og etter krigsutbruddet foregikk det intens kommunikasjon mellom norske legasjoner (ambassader) i Berlin, St. Petersburg og London – og Utenriksdepartementet i Kristiania, ledet av statsråd Nils Ihlen.

Vi har valgt ut noen brev og telegrammer fra UDs arkiv som gir et innblikk i det som skjedde under ”julikrisen” i 1914, sett med norske diplomaters øyne.

Klikk deg rundt i dokumentene i menyen til høyre eller nederst på siden.
Du kan klikke på bildene for å forstørre dem.

 

Telegram fra Wien, datert 25. juli 1914. Serbia har gitt tilfredsstillende svar på det østerrikske utltimatumet, men diplomatiske forbindelser er likevel brutt.

Telegram fra Wien, datert 25. juli 1914. Serbia har gitt tilfredsstillende svar på det østerrikske utltimatumet, men diplomatiske forbindelser er likevel brutt. (Arkivreferanse: S-2259 Utenriksdepartementet, Dr, L5456, 2).
.