Fem dager før Leon sendte brevet, hadde Roald Amundsen nådd fram til kanten av isen og etablert sitt utgangspunkt for sydpolferden – Framheim.

Fire måneder tidligere hadde Fram reist fra Madeira. Samme dag som de lettet anker, hadde besetningen fått vite at målet slett ikke var Nordpolen, slik den opprinnelige planen var, men Sydpolen.

Dette bød naturligvis på problemer. I et helt år hadde Amundsen gått og båret på hemmeligheten. Hans støttespillere og sponsorer hadde ikke fått vite noe. Heller ikke det norske Storting, som hadde bidratt økonomisk til å ruste opp Fram for polferden i nord. Og hva med Kongen? Tyngst gnagde nok samvittigheten hos Amundsen når det gjaldt hans store forbilde Nansen, som hadde lånt ham Fram.

Leon Amundsen hadde også vært til stede på Maderia da Fram lettet anker den 9. september 1910. Han haddeumiddelbart reist  nordover med den vanskelige oppgaven å fortelle om ”kuppet”, som Amundsen selv kalte det i sine memoarer.

Fram under fulle seil sørover i 1910. fotograf ukjent, UD, Avd. for presse, kultur og informasjon, UC, L0001,

Fram under fulle seil sørover i 1910. fotograf ukjent, UD, Avd. for presse, kultur og informasjon, UC, L0001,.