Det er ført i pennen av Roald Amundsens bror Leon, på Roalds eget brevpapir. Leon var polfarerens sakfører mens han var i isødet.

 Det er datert 16. januar og er stilet til utenriksminister Johannes Irgens. I første avsnitt leser vi: ”I Anledning den Mulighed at der i Storthinget vil blive interpellert angaaende min Brors udvidede Reiseplan vil jeg tillade mig at henlede Herr Udenrigsministerens Opmerksomhed paa de Bevæggrunde min Bror havde til at træffe Bestemmelse om først at sætte Kursen sydover forinden han tiltraadte Polfærden til de arktiske Egne …”

Amundsen hadde ført alle bak lyset. Han hadde sagt han skulle mot nord, men dro mot syd. Han hadde behov for å forklare seg.

Scotts ekspedisjonsskip ”Terra Nova” på besøk hos ”Fram” i Hvalbukta i februar 1911. fotograf ukjent, UD, Avd. for presse, kultur og informasjon, UC, L0001

Scotts ekspedisjonsskip ”Terra Nova” på besøk hos ”Fram” i Hvalbukta i februar 1911. fotograf ukjent, UD, Avd. for presse, kultur og informasjon, UC, L0001,.