Nansen-Amundsen-året ebber ut. Vi skriver desember 2011 og markerer hundreårsdagen for erobringen av Sydpolen.

Månedens dokument for desember 2011 stammer fra januar 1911 og er en unnskyldning fra Roald Amundsen. Fra UD, saksarkiv 1906, eske 5199, Brev fra Leon Amundsen datert 14.01.1911
.